top of page

Polityka Prywatności

 1. Drogi Użytkowniku!
  Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Clean Code - Dawid Dyrcz z siedzibą w Piasek, ul. Strażacka 3, nr NIP 5751895170, nr REGON 380027651.

 3. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
  Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

  Cel przetwarzania: świadczenie usług oferowanych w Serwisie.

  Podstawa przetwarzania danych:

  • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Podanie danych:
  dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

  Skutek niepodania danych:
  W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

  • brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie,

  • brak możliwości korzystania z usług Serwisu.

  Możliwość cofnięcia zgody:

  • w każdej chwili

  Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 4. OKRES PRZETWARZANIA
  Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

  • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub

  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez Strony lub

  • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub

  • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania)

  - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 6. TWOJE UPRAWNIENIA
  Przysługuje Ci prawo żądania:

  • dostępu do Twoich danych osobowych,

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

   • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

   • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
  Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 7. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
  Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
  Napisz na adres e-mail: zlokalizujflote@gmail.com

bottom of page